Cwyr naturiol neu baraffin?

Cwyr naturiol neu baraffin?

Pan es i ati i greu canhwyllau am y tro cyntaf, roeddwn i erioed wedi meddwl byddai cwestiwn am y fath o gwyr fuaswn i yn defnyddio! Ond, ar ôl darllen am y wahanol fathau o gwyr sydd i gael, roedd yn amlwg i mi mae dim ond y cwyr naturiol yr oeddwn i eisiau...

Rydym yn defnyddio Cwcis ar ein gwefan

Please read our Privacy Policy for more details. Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd i gael mwy o fanylion.