Gofal Canhwyllau

A wyddoch fod gan bob cannwyll atgof?

Mae’r llosg cyntaf yn gwbl bwysig i fywyd hir y gannwyll.

Sicrhewch y byddwch o gwmpas i alluogi’r pwll toddi i gyrraedd ochr y cynhwysydd. Efallai fydd hyn yn cymryd rhyw ddwy awr neu mwy; mae’n hollol ddibynnol ar faint y cynhwysydd. Amcan gyfrifwch y bydd y soi yn toddi tua un fodfedd ym mhob awr. Os ddiffoddwch y gannwyll o fewn hanner awr, dywedwch, ni fydd y gannwyll yn llosgi tu hwnt i led y toddi cyntaf. Fyddwch yn gwastraffu llawer o gwyr.

Pa mor hir y dylech losgi’r gannwyll?

Sicrhewch ni fyddwch yn llosgi’r gannwyll am fwy na pedair awr bob tro, ac, yn ddelfrydol, am tua 2-3 awr. Os losgwch y gannwyll yn hirach na hyn, fe gewch fflam mawr/uchel, sydd yn fwy tueddol o gynhyrchu gormod o garbon neu huddygl. Mae hefyd yn fwy tebygol o ddechrau tân wrth iddo losgi yn uwch na’r cynhwysydd.

 

Diffoddi’ch cannwyll.

ffordd fwyaf diogel o ddiffoddi’r gannwyll yw defnyddio snwffiwr!

Mae hyn yn osgoi trochi’r cynhwysydd gyda huddygl, a hefyd yn lleihau’r posibilrwydd o’r fflam i ddod mewn cyswllt i unrhyw beth fflamadwy. Cewch snwffwyr ar y wefan yma. Maent hefyd yn gwneud anrhegion da i’r rheina sy’n dwlu ar ganhwyllau.

 

Cyn mynd ati i losgi’r gannwyll yn y dyfodol…

Torrwch y wic gyda theclyn arbennig, neu siswrn, i daldra o thua 3-5 mm. Bydd hyn yn gwaredu’r rhan o’r wic sydd yn llawn o garbon, ac yn cynhyrchu gwell fflam. Allwch brynu teclyn arbennig i dorri’r wic ar y wefan yma.

 

I losgi reit i waelod y cynhwysydd, neu na?

Yr ateb syml yw na! I osgoi unrhyw siawns o ddifetha’r cynhwysydd, yna sicrhewch eich bod yn gadael tua 2-3 mm o gwyr ar y gwaelod. Os na wnewch chi hyn, mae ‘na siawns y gwnaeth y cynhwysydd ordwymo gyda gwres y fflam, a thorri.

 

Cwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am yr hyn sydd uchod, yna cysylltwch gyda ni.

Rydym yn defnyddio Cwcis ar ein gwefan

Please read our Privacy Policy for more details.

Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd i gael mwy o fanylion.