Amdano Gweni

Croeso!

Croeso i’n wefan o ganhwyllau a thryledwyr persawr.  Rydym yn hynod o falch o bob dim rydym yn gynhyrchu, ac wrth ein bodd i’w rannu gyda chi.

Credwn fod ein canhwyllau a’n tryledwyr ymysg y rhai gorau sy’ ar y farchnad.  Boed eich bod yn hoff o arogleuon blodeuog neu ffres, mwyn neu mwsgi, byddwch yn sicr o ddarganfod rhywbeth wrth eich bodd.

Dechreuon rhai blynyddoedd nôl wrth wneud canhwyllau mewn hen boteli jam, gyda phapurau blodeuog dros y cloriau.  Mae’r dyddie ‘ma yn teimlo fel oes yn ôl, ond roeddent yn boblogaidd, ac roedd pobl yn dwlu ar yr oglau, a pha mor dda yr oeddent yn llosgi.  Dechreuon ni arbrofi, a datblygu’n sgiliau, a darganfod ein bod wrth ein boddau yn gwneud canhwyllau.  Roedd hobi newydd wedi ei geni.

Gwnaed pob cannwyll a thryledwr gyda llaw, gyda llawer iawn o ofal, ac mewn niferoedd bychan.  Mae hyn yn galluogi i ni gynhyrchu nwyddau o safon uchel, y byddwch chi yn dwlu arnynt.  Rydym hefyd yn falch iawn ein bod yn defnyddio cwyr soi, sy’n ecogyfeillgar a chynaliadwy.  Mae ystyried llosgi canhwyllau paraffin yn ein cartref yn gwbl estron i ni, ac rydym yn sicr eich bod chi yn cytuno.  Mae cwyr soi yn llosgi’n lanach, yn hirach, ac yn fwy araf.  S’dim mwy i ddweud!

Credwn hefyd mewn fod mor eco-gyfeillgar a phosib, ac yn cynnig wasanaeth o ail-lenwi eich gwydrau/tuniau canhwyllau gyda’r un arogl, neu arogl gwahanol, am bris rhatach nag yn wreiddiol!

Rydym ‘ni’ yn cael ein harwain gan Amanda, sydd wrth ei bodd yn braslunio, cerdded y cwn, cloncian, coginio, darllen, paentio, rhedeg, ac ymlacio o flaen y tan wrth losgi un o’n canhwyllau.

Teyrnged i’n nith fach, Gwen, yw’r enw Gweni, sydd hefyd yn debyg iawn i’r gair ‘gwenu’; gair addas iawn i ddisgrifio’n balchder wrth losgi ein canhwyllau!  Gyda llaw, mae Gwen a’i chwaer Catrin, wrth eu boddau yn arogli’n cynnyrch newydd!

Yr ydym yn hapus iawn i ateb unrhyw gwestiwn am ein cynnyrch; ma croeso mawr i chi gysylltu gyda ni.  Rydym hefyd yn awyddus i sgwrsio gyda chi am wneuthuriad unigryw, personol, megis ffafrau priodas, neu ganhwyllau ar gyfer achlysur arbennig.

Dymuniadau gorau i chi,

Amanda

Cwestiynau?

Os mae gennych unrhyw gwestiwn am yr hyn yr ydym yn cynhyrchu, yna cysylltwch gyda ni.  Rydym yn hapus iawn i glywed gennych.  Hefyd, os hoffwch drafod unrhyw archeb arbennig, e.e. ffafrau priodas, neu anrheg pen-blwydd personol, yna yrrwch e-bost i ni ar post@gweni.co.uk

Rydym yn defnyddio Cwcis ar ein gwefan

Please read our Privacy Policy for more details.

Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd i gael mwy o fanylion.