Tryledwr Ystafell Moethus Môr Lafant

£22.00

 

Mae gan y Tryledwr Ystafell Foethus Môr Lafant persawr adfywiol, cartrefol iawn. Os rydych yn hoff o arogl lafant neu beidio, rydym yn sicr y byddwch yn hoff o hon. Mae’n cynnwys cymysgedd o olew naws, ac olew unfath natur, gydag elfennau o bergamot, saets clari, dail mintys, lili, lafant, patshwli, mwsogl, fetifert a phren cedrwydden. Rydym yn falch bod ein cwsmeriaid o hyd yn cael syrpreis wrth arogli hon. Trïwch hi!

Disgrifiad

Mae gan y Tryledwr Ystafell Foethus Môr Lafant persawr adfywiol, cartrefol iawn.  Os rydych yn hoff o arogl lafant neu beidio, rydym yn sicr y byddwch yn hoff o hon.  Mae’n cynnwys cymysgedd o olew naws, ac olew unfath natur, gydag elfennau o bergamot, saets clari, dail mintys, lili, lafant, patshwli, mwsogl, fetifert a phren cedrwydden.  Rydym yn falch bod ein cwsmeriaid o hyd yn cael syrpreis wrth arogli hon.  Trïwch hi!

Gwnaed ein tryledwyr â llaw, mewn niferoedd bychan i sicrhau ansawdd uchel. Mae gan bob tryledwr 8 cors synthetig (sy’n tryledu persawr yn well na chors naturiol), a’i phecynnu mewn blwch carden sy’n addas ar gyfer ail-gylchu. Fe allwch chi ysgafnhâi’r persawr drwy ddefnyddio llai o gors. Awgrymwn eich bod chi yn troi’r gors o gwmpas tua unwaith y mis.

Sicrhewch na fydd yr olew yn cyffwrdd ag unrhyw ddefnydd, fwrdd neu arwyneb llathredig, neu sydd wedi ei beintio, neu sy’n synthetig.

Taldra’r gors: 25 cm

Cyfaint: 100ml

 

Rydym yn defnyddio Cwcis ar ein gwefan

Please read our Privacy Policy for more details.

Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd i gael mwy o fanylion.