Tryledwr Ystafell Diwrnod Sba

£18.00

Gyda’i ‘hoglau ffres o ffrwythau sitrws, patsiwli, pren gwyn a fanila, bydd y tryledwr adfywiol yma yn tywys eich dychymyg yn syth i sba moethus, lle fyddwch yn ymlacio wrth gael eich sbwylio’n racs! Mae’r tryledwr yma yn ffefryn gyda’n cwsmeriaid, ac rydym yn siŵr byddwch chi yn dwlu arni hefyd!

Mae gan bob tryledwr 8 cors synthetig (sy’n tryledu persawr yn well na chors naturiol). Fe allwch chi ysgafnhâi’r persawr drwy ddefnyddio llai o gors. Awgrymwn eich bod chi yn troi’r gors o gwmpas tua unwaith y mis.

Disgrifiad

Gyda’i ‘hoglau ffres o ffrwythau sitrws, patsiwli, pren gwyn a fanila, bydd y tryledwr adfywiol yma yn tywys eich dychymyg yn syth i sba moethus, lle fyddwch yn ymlacio wrth gael eich sbwylio’n racs! Mae’r tryledwr yma yn ffefryn gyda’n cwsmeriaid, ac rydym yn siŵr byddwch chi yn dwlu arni hefyd!

Mae gan bob tryledwr 8 cors synthetig (sy’n tryledu persawr yn well na chors naturiol). Fe allwch chi ysgafnhâi’r persawr drwy ddefnyddio llai o gors. Awgrymwn eich bod chi yn troi’r gors o gwmpas tua unwaith y mis.

Sicrhewch na fydd yr olew yn cyffwrdd ag unrhyw ddefnydd, fwrdd neu arwyneb llathredig, neu sydd wedi ei beintio, neu sy’n synthetig.

Gwnaed ein tryledwyr â llaw, mewn niferoedd bychan i sicrhau ansawdd uchel. Pecynnwyd mewn blwch carden sy’n addas ar gyfer ail-gylchu.

Taldra’r gors: 25 cm

Cyfaint: 100ml

Rydym yn defnyddio Cwcis ar ein gwefan

Please read our Privacy Policy for more details.

Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd i gael mwy o fanylion.