Tryledwr Ystafell Casis a Ffig

£20.00

Llenwch eich tŷ gydag arogl cyson o Casis a Ffig!  Dyma dryledwr ystafell foethus arbennig iawn, gyda’i phersawr melys, blodeuog a soffistigedig o gwrens du, ceirios melys, mafon, ffigys, a chnau cocos.  Mae gan bob tryledwr wyth cors, a fydd yn para i fyny i chwe mis.  Gwnaed â llaw mewn niferoedd bach yng Nghymru, i sicrhau ansawdd uwch.

Disgrifiad

Mae gan y tryledwr ystafell foethus Casis a Ffig persawr ffantastig!  Mae’n felys, flodeuog, a soffistigedig, a wnewch chi byth cael digon ohoni!  Cyfuniad o geirios melys, mafon, a chwrens du sy’n arwain at awgrym o ffigys a chnau cocos sy’n gwneud y tryledwr yma yn arbennig!

Gwnaed ein tryledwyr â llaw, mewn niferoedd bychan i sicrhau ansawdd uchel. Mae gan bob tryledwr 8 cors synthetig (sy’n tryledu persawr yn well na chors naturiol), a’i phecynnu mewn blwch carden sy’n addas ar gyfer ail-gylchu. Fe allwch chi ysgafnhâi’r persawr drwy ddefnyddio llai o gors. Awgrymwn eich bod chi yn troi’r gors o gwmpas tua unwaith y mis.

Sicrhewch na fydd yr olew yn cyffwrdd ag unrhyw ddefnydd, fwrdd neu arwyneb llathredig, neu sydd wedi ei beintio, neu sy’n synthetig.

Taldra’r gors: 25 cm

Cyfaint: 100 ml

Rydym yn defnyddio Cwcis ar ein gwefan

Please read our Privacy Policy for more details.

Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd i gael mwy o fanylion.