Tryledwr Ystafell Ambr

£20.00

Ystafell Moethus Ambr. Mae’r gymysgedd o aroglau soffistigedig yn arwain o fêl a fanila, i Eau de Cologne foethus. Mae’n llenwi’r ystafell gydag arogl cysurlon o ambr, ac yn berffaith ar gyfer awyrgylch cysurus.

Disgrifiad

Tryledwr neillryw hyfryd, sy’n ddelfrydol fel anrheg yw’r Tryledwr Ystafell Moethus Ambr. Mae’r gymysgedd o aroglau soffistigedig yn arwain o fêl a fanila, i Eau de Cologne foethus. Mae’n llenwi’r ystafell gydag arogl cysurlon o ambr, ac yn berffaith ar gyfer awyrgylch cysurus.

Gwnaed ein tryledwyr â llaw, mewn niferoedd bychan i sicrhau ansawdd uchel. Mae gan bob tryledwr 8 cors synthetig (sy’n tryledu persawr yn well na chors naturiol), a’i phecynnu mewn blwch carden sy’n addas ar gyfer ail-gylchu. Fe allwch chi ysgafnhâi’r persawr drwy ddefnyddio llai o gors. Awgrymwn eich bod chi yn troi’r gors o gwmpas tua unwaith y mis.

Mae’r tryledwr moethus Ambr yma wedi ei pharatoi â llaw yn nhe Cymru.

Cyfaint: 100ml.

Rydym yn defnyddio Cwcis ar ein gwefan

Please read our Privacy Policy for more details.

Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd i gael mwy o fanylion.