Tryledwr Ystafell Foethus Haf

£18.00

Am flas o’r haf ar unrhyw adeg o’r flwyddyn, mae’r tryledwr ystafell foethus Haf yma yn cynnwys cymysgedd o aroglau lemwn a leim, fanila twym ac ambr, cnau cocos melys, mandarin ac oren. Fe fydd yr oglau yma yn atgoffa chi’n syth o goctel hafaidd, yn cael ei fwynhau ar ynys drofannol. Hyfryd!

Disgrifiad

Am flas o’r haf ar unrhyw adeg o’r flwyddyn, mae’r tryledwr ystafell foethus Haf yma yn cynnwys cymysgedd o aroglau lemwn a leim, fanila twym ac ambr, cnau cocos melys, mandarin ac oren. Fe fydd yr oglau yma yn atgoffa chi’n syth o goctel hafaidd, yn cael ei fwynhau ar ynys drofannol. Hyfryd!

Gwnaed ein tryledwyr â llaw, mewn niferoedd bychan i sicrhau ansawdd uchel. Mae gan bob tryledwr 8 cors synthetig (sy’n tryledu persawr yn well na chors naturiol), a’i phecynnu mewn blwch carden sy’n addas ar gyfer ail-gylchu. Fe allwch chi ysgafnhâi’r persawr drwy ddefnyddio llai o gors. Awgrymwn eich bod chi yn troi’r gors o gwmpas tua unwaith y mis.

Sicrhewch na fydd yr olew yn cyffwrdd ag unrhyw ddefnydd, fwrdd neu arwyneb llathredig, neu sydd wedi ei beintio, neu sy’n synthetig.

Taldra’r gors: 25 cm

Cyfaint: 100ml

Rydym yn defnyddio Cwcis ar ein gwefan

Please read our Privacy Policy for more details.

Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd i gael mwy o fanylion.