Mae’r toddgwyr soi moethus yma’n rhyfeddol! Mewn pob cragen gylchog, cewch chi chwe darn o doddgwr, sy’n para tua 12 awr yr un! Felly, o un pecyn bach, cewch chi 72 awr o bersawr moethus yn eich tŷ! Ffantastig! Rwy wedi darganfod, y bydd angen tua 3 golau te plaen ar gyfer pob darn o doddgwr, ac mae’r rhain ar gael o’r wefan hefyd!

Ar gael mewn amrywiaeth o bersawrau, dewiswch o’r gwymplen.

Pwysau bob cragen gylchog yw 90g, ac mae modd ail-gylchu’r pecyn plastig.

Canllawiau wrth losgi!  

  • Sicrhewch na fyddwch byth yn llosgi’r toddgwyr mewn ystafell wag; fod ‘na oruchwyliaeth gyson
  • Peidiwch byth losgi am fwy ‘na 4 awr
  • Gosodwch y llosgwr ar fwrdd llyfn, ar ben mat diod i ddiogelu’r dodrefn
  • Pan ni chewch bersawr o’r toddgwr, yna mae’n amser gwaredu’r cwyr, a gosod darn newydd o doddgwr yn y llosgwr

I newid y doddgwr yn ddiogel a glân, cynnwch olau te newydd yn waelod y llosgwr, tan fod y cwyr wedi toddi. Ewch a phelen gotwm, neu dusw, a sychwch y cwyr hen i ffwrdd yn ofalus, a’i gwaredi’n syth. 

Rydym yn defnyddio Cwcis ar ein gwefan

Please read our Privacy Policy for more details.

Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd i gael mwy o fanylion.