CANHWYLLAU, TRYLEDWYR A TODDGWYR MOETHUS Â GWNAED YNG NGHYMRU

Edrychwch am fwy o bethau arbennig

Des i ar draws Canhwyllau Gweni mewn ffair fwyd a chrefftau lleol. Cefais fy nenu yn syth at y stondin gan ei fod yn edrych mor ddeniadol. Roedd y cynnyrch i weld yn safonol ac apelgar ac yn broffesiynol iawn. Hefyd bonws mawr oedd bod y gwaith yn cael eu creu gan Gymraes a bod y pecynnu yn ddwyieithog a’r Gymraeg yn cael lle amlwg. Roedd yn rhaid prynu sawl peth gan eu bod yn arogli yn wych, yr edrychiad a’r pecynnu yn ffantastig! Cynnyrch hollol hyfryd!

 Chwe mis yn ddiweddarach, rwy’ braidd yn ‘hooked’! Mae’r canhwyllau yn hyfryd ac yn cael defnydd cyson iawn! Mae ‘na ddewis eang o feintiau, steil ac aroglau – Tarten Rhiwbob yw’r ffefryn ar hyn o bryd! Erbyn hyn rwy’n prynu’r reed diffusers ac yn eu defnyddio yn ein bwthyn gwyliau, fel fy mod i a’n ymwelwyr yn cael mwynhau’r cynnyrch! Rwy môr falch fy mod i wedi ffeindio Canhwyllau Gweni. Rwy methu aros i agor y diffuser nesa a rhoi tro ar arogl ‘Yr Aelwyd.’

E.  Bowen.

 

Mae arogl canhwyllau Gweni yn hyfryd dros ben. Maen nhw wedi eu gwneud o gŵyr soy sydd yn well i’r amgylchfyd. Maen nhw’n edrych yn chwaethus ac unigryw. Anrheg perffaith!

Afryl Davies

 

Prynais i fy nghannwyll gyntaf o Gweni yn yr Haf, a ches i fy machu yn syth!  Fy hoff gannwyll yw Casis a Ffig, ac mae fy nghwr yn dwlu ar Stafell Ddarllen.  Mae’r canhwyllau’n llosgi yn arbennig (does ‘na ddim mwg hyll du gyda rhain), ac maen nhw’n arogli’n arbennig, hyd yn oed os dydyn nhw ddim wedi cael eu cynnau.  Rwy’ newydd brynu tair cannwyll mawr Ganol Gaeaf fel anrhegion Nadolig, ac rwy’n siŵr bydd fy nheulu yn dwlu arnynt gystal â fi! 

Lynn Jones

Gwnaed yng Nghymru

Ein Stori

Cwyr naturiol neu baraffin?

Pan es i ati i greu canhwyllau am y tro cyntaf, roeddwn i erioed wedi meddwl byddai cwestiwn am y fath o gwyr fuaswn i yn defnyddio! Ond, ar ôl darllen am y wahanol fathau o gwyr sydd i gael, roedd yn amlwg i mi mae dim ond y cwyr naturiol yr oeddwn i eisiau...

Rydym yn defnyddio Cwcis ar ein gwefan

Please read our Privacy Policy for more details. Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd i gael mwy o fanylion.